3 d’abril de 2009

Assemblea de la SCCFF

A les 10 del matí 21 de març, es van reunir els socis de la SCCFF en assemblea ordinària a l’Aula d’escriptors de l’Ateneu Barcelonès .

Després de la salutació del president, la secretaria va fer un breu repàs de les activitats fetes i el tresorer va informar sobre el moviment de socis, i l’estat actual dels comptes de la societat

Pel que fa al butlletí, bloc i fotobloc, es va remarcar la sortida puntual dels butlletins 13 (novembre), 14 (gener) i 15 (març), que han rebut respectivament 931, 502 i 338 visites.
Pel que fa al bloc es va demanar que es passin més noticies per actualitzar-lo. En quan al fotobloc es va comentar que des de la seva obertura el 5-X-2007 s’hi han fet 55 entrades, que han provocat 12840 visites (que representen una mitjana d’unes 230 visites per foto).

Es va aprovar la proposta de la vocalia “La novel·la i els seus fonaments", de fer una sessió a la facultat de biologia sobre la presència de les diferents branques de la biologia (botànica, zoologia, bioenginyeria, etc) a la literatura.La junta va proposar, així mateix, dues activitats que també es van aprovar. Una per al juliol, en ocasió del quarantè aniversari de l’arribada a la Lluna, el 20-VII-1969, i que constarà,d’un sessió de planetari amb animació i, a poder ser, del llançament d’un coet «real» d’aeromodelisme amb combustible sòlid.

La segona activitat consistirà en unes sessions que combinaran una dissertació sobre astronomia i una sessió poètica sobre el mateix tema, seria en ocasió de l’any internacional de l’astronomia, que commemora el quatre-cents aniversari del telescopi de Galileu.

2 comentaris:

MsNathie ha dit...

Hola. Em dic Natalia Ibáñez i estic fent un treball de recerca sobre la ciència ficció i m'agradaria posar-me en contacte amb SFC però no puc enviar cap e-mail. .

MsNathie ha dit...

Hola. Estic fent un treball de recerca sobre la ciència ficció i m'agradaria posar-me en contacte amb SFC però no puc enviar cap e-mail.