30 de juliol del 2009

El premi de ciència-ficció Manuel de Pedrolo

Segons que informa la pàgina web de l’Ajuntament de Mataró, la XII convocatòria del premi de narrativa de ciència-ficció Manuel de Pedrolo, Ciutat de Mataró, ha estat declarada deserta. No és pas per falta d’incentius: 3.000 euros i la publicació a la col·lecció «Ciència-ficció» de Pagès editors per a una novel·la de 150 a 200 pàgines fan que l’únic premi del gènere en català sigui una fita cobejada per molts autors.

Més aviat es tracta d’un problema d’ajustament. Fa quatre anys el premi va oferir una fórmula mixta, entre el de narració instituït el 1997 i el nou format de novel·la, amb el llibre que es publica dins la col·lecció del gènere. La convocatòria de 2007, ja amb la fórmula actual únicament de novel·la, va ser clarament fructífera, amb el premi per a La mutació sentimental de Carme Torras. Però a les dues darreres convocatòries, especialment la d’aquest 2009, el termini d’admissió d’originals ha estat òbviament insuficient, i per aquest motiu la convocatòria pràcticament no ha tingut difusió.

Sembla que el setembre o l’octubre vinent ja es donaran a conèixer les bases per a la XIII convocatòria. Com que les condicions seran les mateixes de cada any, els aspirants ja podeu començar a amanir els originals.