30 de març de 2008

La metafísica de Joan Miquel Oliver

Empúries ha editat la novel·la 'El misteri de l'amor' de Joan Miquel Oliver (Sóller, 1974), lletrista i compositor del grup Antònia Font. L'obra surt al carrer amb un tiratge inicial de 8.000 exemplars.

L'autor ha declarat: 'El tema de la novel·la és l'amor i, l'argument, la història d'una vulva. Però la cosa important és com es desenvolupa el tema, no pas l'argument.' Joan Miquel Oliver defineix 'El misteri de l'amor' com un llibre metafísic. Segons diu, el món (la matèria) és una suma d'àtoms, que les persones són un petit sac d'àtoms organitzats, i això respon a la metafísica. I també creu que l'amor és un mecanisme de la història del món. Però el món creu que l'amor és massa complicat per a reproduir la matèria.