20 de juliol de 2009

Creació del Premi Ictineu de literatura fantàstica

Una de les màximes aspiracions de les Ter-Cat (Tertúlies Catalanes de Ciència-ficció, fantasia i terror) és promoure els gèneres fantàstics als Països Catalans i dedicar una especial atenció a donar a conèixer les obres de gènere escrites o traduïdes al català.

Després de l'èxit de la revista Catarsi, ara les Ter-Cat fan un següent pas: La creació del premi Ictineu que es lliurarà cada any a les millors obres de ciència-ficció, fantasia i terror escrites o traduïdes al català l'any anterior.

El premi Ictineu rep el nom del submarí ideat per Narcís Monturiol ara fa 150 anys i per tant s'ha pensat que és un bon representant del que en aquella època podíem definir com els inicis de la ciència-ficció. El premi Ictineu és doncs una aposta per fomentar la lectura i el debat de les -més aviat escasses- obres que l'any 2008 van ser publicades en català. Per aquest fi s'ha creat un lloc web on hi han penjades les bases del premi i com participar-hi.

1.- Les Ter-Cat han elaborat una llista de totes les obres publicades en català de gèneres fantàstics l'any 2008. S'han creat 3 categories pels premis:
a) Millor obra de ficció escrita en català
b) Millor obra de ficció traduïda al català
c) Millor conte escrit en català

2.- Existirà una primera fase de votació on tothom que ho desitgi podrà proposar fins a 5 candidats al premi per cada categoria. (Data màxima per rebre les valoracions: 30 de setemebre)

3.- Les cinc obres més votades passaran a la segona fase de votació on cada membre podrà valorar de l'5 a l'1 les obres finalistes si les ha llegit. Aquesta segona fase està restringida als membres de les Ter-Cat i a altres associacions convidades (com és el cas de la SCCFF Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia). Data màxima per rebre les votacions: 1 de novembre).

4.- El premi es lliurarà al mes de novembre durant les Ter-Cat d'aquell mes. Tota la informació i els formularis per omplir i votar a obres preferideses poden trobar a aquesta direcció: http://sites.google.com/site/premiictineu/

Qualsevol consulta es pot realitzar a la següent adreça: premi.ictineu@gmail.com

Equip del premi Ictineu.

Ter-Cat (Tertúlies Catalanes de Ciència-Ficció, Fantasia i terror)