11 de juny de 2008

Diccionari mitològic de Pierre Grimal


El 'Diccionari de mitologia grega i romana' de Pierre Grimal surt en català, publicat per Edicions de 1984. Els especialistes Montserrat Franquesa, Joaquim Gestí i Andreu Martí (professors de llengües clàssiques) n'han fet la traducció. Els traductors han optat, en alguns noms grecs, per la variant de tradició llatina (Ulisses, en lloc d’Odisseu), o han adoptat l'accentuació popular en lloc de la culta (amazona, per comptes d’amàzona o Harmonia, en lloc d’Harmònia). Les abreviatures han estat manllevades del Diccionari grec-català, encara inèdit.

El Diccionari de Grimal és el llibre de referència dels estudiants de clàssiques d'institut i d’universitat (i també de disciplines com la història de l'art, la filosofia, l'arqueologia...). També és útil a professors, i a tothom qui s’interessi per la mitologia. De passada, aquest volum normalitza més de quatre mil noms propis.

La primera edició original francesa del text és de l'any 1951, però se n’ha traduït l’última que va revisar Grimal mateix (traspassat l'any 1996), és a dir: la quinzena, publicada l'any 2001. El 'Diccionari de mitologia grega i romana' incorpora un aparat crític de literatura grega i romana i dels autors que mencionen cada personatge mitològic.

Edicions de 1984 ja ha publicat dos títols més de Pierre Grimal: 'La mitologia grega' i 'El segle d'August'.